Монофазен вибратор за бетон Atlas Copco Racoon

Вибраторите за бетон намират приложение при вибриране на пресен бетон в плочи, колони, и различни други  кофражни форми.
Цялото изделие се състои от три модула: Задвижване; Гъвкав свързващ вал и Вибрираща игла. Възможно е към едно задвижване да се сменят валовете и диаметрите на иглите.

Задвижващ модул:Racoon
Мощност (W):1500
Захранващо напрежение (V): 230
Дължина на кабел (м): 5
Гъвкав вал:Superflex 40
Вибрираща игла АТ,с честота на вибрация 12 kHz

Iglen-vibrator

Цена на ден 35.00лв
Цена на ден за седмица 28.00лв
Цена на ден за месец 18.00лв
Депозит 200.00лв
Всички цени са вкл.ДДС